درباره ما

شرکت فنّاور پهپاد آسمان (فنّاپاد)، شرکتی فعال در زمینه فناوری و تکنولوژی در حوزه های پهپاد، سنجش از دور، GIS و کاربرد این تکنولوژی ها در اکتشاف معادن و مدیریت داده های شهری می باشد . این شرکت با دارا بودن تجهیزات پهپادی، نقشه برداری، دورسنجی و پردازش مدرن و پیشرفته روز دنیا در بخش تصویر برداری هوایی و زمینی به صورت تخصصی در زمینه های مختلفی اعم از پردازش، مدیریت و تجزیه و تحلیل داده های مکانی در حوزه های معدنی، شهری و محیط زیست مشغول فعالیت است.
این مجموعه در بیش از 10 طرح معدنی و شهری بزرگ و کوچک با سازمانها و شرکت های خصوصی( از جمله سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، شرکت کوشا معدن، شرکت شیمی، شرکت چهار مس، شرکت زمین فیزیک فضا …). همکاری داشته است.
مجموعه ای از متخصصین زمین شناسی اقتصادی، نقشه بردای،GIS ، سنجش ار دور و دیگر تخصص های مرتبط ما در انجام طرحها ما یاری می کنند.

این شرکت با دارا بودن تجهیزات مدرن و پیشرفته روز دنیا به صورت تخصصی در زمینه های مختلفی اعم از پردازش، مدیریت و تجزیه و تحلیل داده های مکانی در حوزه هایی از قبیل زمین شناسی و معدن، محیط زیست و منابع طبیعی، مدیریت و برنامه ریزی شهری، نقشه برداری، پایش مخاطرات طبیعی و انسانی قادر به ارائه خدمات به مشتریان است.

دورسنجی اکتشافی

تجزیه و تحلیل انواع تصاویر ماهواره ای چندطیفی و ابرطیفی با هدف شناسایی واحد های مرتبط با کانه زایی

همکار طرح کانه زایی منطقه خارتوران- بخش دورسنجی و GIS
کار فرما: سازمان زمین شناسی

سامانه اطلاعات مکانی (GIS)

طراحی و توسعه ساماشرکت فناور پهپاد آسمان، فعالیت و خدمات ذیل را در عرصه های مختلف مانند مخابرات، برق، آب و فاضالب، برنامه ریزی و مدیریت شهری، گاز و نفت و غیره انجام می دهد:
نه های اطلاعات مکانی به صورت WebGIS ،MobileGIS
طراحی و پیاده سازی پایگاه داده مکانی
جمع آوری و آماده سازی اطالعات توصیفی
آموزش GISدر سطوح مختلف از مقدماتی تا پیشرفته برای ارگان های مختلف

مطالعات هیدرولوژی

كشور ما از جمله كشورهایی است كه با وجود داشتن منابع آب های سطحي در مناطق بسیاری از مشكل كم آبي رنج می برد. شرکت فناور پهپاد آسمان با استفاده از تكنولوژی نوین و به دست آوردن اطالعات
دقیق، در زمینه استفاده بهتر از منابع آب كشور همواره تالش می کند.
توانایی ها:
مدلسازی بارش و رواناب
مطالعات کمی و کیفی آب های زیر زمینی با استفاده از سنجش از
دور
مطالعات زمین شناسی مرتبط با آب های زیرزمینی
مطالعه و مدلسازی فرونشت دشت ها ومناطق کشاورزی با استفاده
از تصاویر راداری
پایش و بررسی تغییرات میزان آب دریاچه ها و آب پشت سدها
تهیه نقشه آبراهه ها

مطالعات محیط زیست

شرکت فناور پهپاد آسمان با لحاظ کردن ارزش و حفظ محیط زیست در
خدمات و طرح های عمرانی که انجام می دهد، خدمات متنوعی را نیز در
این حوزه ارائه می دهد:
پایش ماهواره ایی وقوع گرد و غبار
پایش ماهواره ایی تخریب اراضی و جنگل ها
شناسایی تنوع زیستی مراتع
مطالعات مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی و مکان یابی

 

مطالعات و اکتشافات زمین شناسی

امروزه مطالعات زمین شناسی با استفاده از فناوری سنجش از دور، یکی از اولویت های مطالعاتی در کشورهای جهان می باشد که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود. عالوه براین بخاطر دید وسیعی که تصاویر ماهواره ایی، از یک منطقه می دهند، شناسایی همبستگی بین عوارض مختلف آن ناحیه را امکان پذیر می سازد و این مطالعات از
اهداف اصلی این شرکت می باشد.

توانایی ها:
پایش ماهواره ایی تغییرات محدوده معادن
طراحی مدل اکتشافی بومیBRMT
مدلسازی سه بعدی معادن زیرزمینی مبتنی بر لیزر
مدلسازی زیرسطحی معادن مبتنی برتلفیق گمانه ها و نقشه برداری هوایی
تهیه نقشه های سنگ شناسی
اکتشاف کانسارها
تهیه نقشه های توپوگرافی، DEM ،DSMو D

 

مطالعات شهری

با توجه به رشد جمعیت و گسترش شهرها، امروزه مدیریت شهر، نیازمند همکاری تمامی ارگان ها برای داشتن یک شهر نظام مند است. از این حیث شرکت فناور پهپاد آسمان با در اختیار داشتن کادری مجرب همواره آماده مشاوره و انجام خدمات ذیل برای ارگان های مختلف شهری می باشد.
توانایی ها:
پایش ماهواره ایی تغییرات فیزیکی شهرها در طی سال های مختلف
مدلسازی سه بعدی شهر ها با دقت باال
تهیه طرح های جامع شهری
مطالعه و پیاده سازی طرح کادستر شهری
مکان یابی شهرک های مسکونی، تجاری و صنعتی
مکان یابی برای احداث جدید مدارس، بیمارستان و مراکز آتشنشانی
مطالعات کاربری و پوشش اراضی شهری
تهیه نقشه از تصاویر ماهواره ایی جهت استفاده در طرح های توسعه
شهری
به هنگام سازی نقشه های شهری
تبدیل فرمت انواع نقشه به UTMو بالعکس

مطالعات مدیریت بحران

در طول تاریخ کشور ایران به دالیل مختلف جغرافیای، اقتصادی، طبیعی و سیاسی، همواره در معرض بحران های طبیعی و غیر طبیعی قرار گرفته که خسارات مالی و جانی زیادی را به همراه داشته است.
بنابراین از اهداف این شرکت مقابله با این خطرات و ارائه راهکار به
مدیران کشور قبل از به وقوع پیوستن چنین خطراتی می باشد.
توانایی ها:
پایش ماهواره ایی پهنه های آتش سوزی
تهیه نقشه غلظت دی اکسید کربن و نیتروژن
مدلسازی و تهیه نقشه پهنه بندی سیل، زمین لغزش و زمین لرزه
پایش ماهواره ایی میزان کلروفیل A در دریاها
تهیه و تحلیل نقشه نشست سطحی زمین در مناطق شهری و دشت های کشور
آشکارسازی و مطالعات تغییرات دوره ایی
تهیه نقشه خسارت ناشی از سیل و زلزله

مطالعات کشاورزی دقیق

با توجه به افزایش جمعیت، نیاز جدی جهت بهبود مدیریت منابع
کشاورزی وجود دارد. جهت انجام این کار، اولین نیاز رسیدن به داده
های قابل اطمینان می باشد که فناوری سنجش از دور ماهواره ایی به ابزار مهمی در زمینه بهبود داده های کشاورزی تبدیل شده است که
منجر به بروز کشاورزی دقیق می گردد. از همین رو این شرکت خدمات زیر را در بخش کشاورزی ارائه می دهد:
محاسبه سطح زیر کشت محصوالت
برآورد میزان محصول زیر کشت
مطالعه و پایش مناطق آسیب دیده کشاورزی بر اثر کم آبی یا حمله
آفتهای مختلف با تصاویر ماهوارهایی و پهپاد
تهیه نقشه جامع پوشش گیاهی مناطق
مطالعه و پیاده سازی طرح کاداستر زراعی
مطالعه و تهیه نقشه تبخیر و تعرق

عنوان پروژهشرح مختصر خدمات
نقشه برداری هوایی معدن مس کوه زرتهیه نقشه توپوگرافی، زمین شناسی و مدل سه بعدی معدن
نقشه برداری هوایی معدن مس کوه زرتعیین حجم منطقه واجد دایک
نقشه برداری هوایی دانشگاه دامغانمدل ارتوفتو و سه بعدی دانشگاه + تهیه لایه های GIS
نقشه برداری هوایی مرکز رشد دانشگاه دامغان مدل ارتوفتو و سه بعدی دانشگاه + تهیه لایه های GIS
بهینه سازی داده های پهپادی و GIS شهر دامغانتکیمل نواقص لایه های شهری و تلفیق آنها با داده های پهپادی شهر
همکاری در طرح تهیه نقشه زمین شناسی منطقه خارتوران به کمک تصاویر ماهواره ایتلفیق اطلاعات صحرایی و ماهواره ای جهت تهیه نقشه
همکاری در تهیه نقشه زمین شناسی معدن چهار مسمطالعات اکتشافی مس
محمد علی حسین زاده

رئیس هیئت مدیره

رزومه

کارشناس آکادمیک زمین شناسی محقق و متخصص در حوزه های علوم زمین ، ماشین سازی ، الکترونیک ، پردازش تصویر و بازار مالی

حامد فدایی باشی

مدیر عامل

رزومه

کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تربیت مدرس ، پایش محصولات کشاورزی از طریق داده های ماهواره ای ، رتبه اول المپیاد کل کشور در مقطع کارشناسی

قاسم عسکری

مدیر پشتیبانی

رزومه

دکتری سنجش از دور و GIS دانشکده ژئوماتیک و مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی لیااونینگ چین متخصص در حوزه فناوری های نوین سنجش از دور و GIS مبتنی بر پهپاد GNSS ، رادار ، پایگاه داده مکانی فارغ‌التحصیل رتبه نخست دوره دکتری در سال 2013

علی اکبر تقی پور

مدیر بخش جغرافیا

رزومه

تحصیلات : دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تبریز

مرتضی قاسمی

کارشناس GIS

رزومه

تحصیلات : 

دانشگاه محل تحصیل : 

فریبا عزتی

کارشناس GIS

رزومه

تحصیلات : 

دانشگاه محل تحصیل :

یاسین علی پور

مدیر IT

رزومه

تحصیلات : 

دانشگاه محل تحصیل : 

پارسا احمدی دهرشید

مدیر روابط عمومی

رزومه

تحصیلات : کارشناسی جغرافیا

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه دامغان

عزیز حسین پور امامقلی

مدیر امور رسانه ای

رزومه

تحصیلات : کارشناسی برق

دانشگاه محل تحصیل :  دانشگاه دامغان